Ciąg dalszy sprawy: klienci po zawale przeciw PZU Życie

14 czerwca tego roku grupa osób, posiadających ubezpieczenia na życie w PZU Życie, złożyła pozew zbiorowy do sądu przeciwko swojemu ubezpieczycielowi. 22 listopada nastąpił kolejny etap tej sprawy – sąd wydał zgodę na rozpoczęcie postępowania.

Przypomnijmy, że chodziło o odmowę wypłaty odszkodowania dla części ubezpieczonych, którzy przeszli zawał serca. Argumentem, na który powołała się firma był bark tzw. załamka Q, na wydruku EKG, który jest jednym z objawów wystąpienia zawału. Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajdował się zapis, który uznaje to za kryterium stwierdzenia, iż zawał rzeczywiście miał miejsce. Jednak wielu lekarzy, z którymi konsultowano się w tej sprawie stwierdza, że konsekwencją zawału wcale nie musi być wystąpienie owego załamka na elektrokardiogramie.

Po złożeniu pozwu przez poszkodowanych PZU zwrócił się do sądu, by ten odrzucił pozew, przywołując wspomnianą argumentację. Sąd jednak uznał, że owa prośba nie ma podstaw prawnych. Dzięki temu każdy ubezpieczony, który znalazł się w takiej samej sytuacji może przyłączyć się do wspomnianego pozwu lub dochodzić swoich praw na własną rękę. Aktualnie kwota wszystkich roszczeń w tym pozwie wynosi 91446 zł. Oczywiście jeśli kolejne osoby przyłączą się do niego, suma ta wzrośnie.

 Zobacz > ubezpieczenia na Życie

Sprawa ta ma też drugi wątek. Zajął się nią bowiem w zeszłym roku Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji, po tym jak otrzymał stosowne informacje od Rzecznika Ubezpieczonych i samuych poszkodowanych. Postępowanie zakończyło się 10 grudnia 2010 roku nałożeniem na PZU Życie kary finansowej w wysokości  3 967 296 mln zł. UOKiK uznał, że ubezpieczyciel naruszył interesy konsumentów przez posługiwanie się w trzech Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia definicją, która nie jest zgodna z aktualną wiedzą medyczną i mogła uniemożliwiać wypłacanie świadczeń przysługujących klientom. Postanowienie to zostało wydane po konsultacjach z lekarzami specjalistami, którzy potwierdzili, że definicja ta wyklucza część przypadków rzeczywistych zawałów serca. W swoim komunikacie uzasadniającym nałożenie kary Urząd poinformował, że przez okres 2,5 roku PZU Życie domówiło z tego powodu wypłaty świadczeń ok. 2100 konsumentom.

Comments are closed.