Co dalej z ożywieniem?

Amerykańska gospodarka od kilku miesięcy jest na ścieżce ożywienia, co do tego nie ma już wątpliwości. Pytanie czy ożywienie to nie będzie słabsze niż oczekują inwestorzy – dane regionalne z USA dają w tej kwestii pierwsze sygnały ostrzegawcze. Z kolei w Europie wstępne dane sugerowały pewną poprawę sytuacji gospodarczej (choć z dużo niższego punktu). Dziś indeksów PMI, które pozwolą na lepszą ocenę tych tendencji.

Comments are closed.