Dziś decyzja Fed w sprawie polityki pieniężnej w USA

Od początku tego tygodnia widać na rynkach finansowych wyczekiwanie na podejmowaną dzisiejszego wieczora przez Rezerwę Federalną decyzję dotyczącą polityki pieniężnej w Ameryce. Chodzi o ewentualną decyzję w sprawie kolejnego etapu luzowania monetarnego.

Comments are closed.