Fundusz Warsaw Equity Management inwestuje w DM IDMSA

Warsaw Equity Investments – spółka należąca do grupy kapitałowej Warsaw Equity Management – funduszu private equity, poinformowała o przekroczeniu progu 5 proc. akcji Domu Maklerskiego IDMSA. W posiadaniu funduszu znajduje się obecnie 21,8 mln akcji DM IDMSA, stanowiących 9,99 proc. kapitału zakładowego brokera.

Comments are closed.