Giełdy blisko rozstrzygającego starcia

 Indeksy we Frankfurcie i Nowym Jorku znalazły się o krok od sierpniowych szczytów. Ich pokonanie zdecydowanie poprawiłoby obraz rynków i otworzyło drogę do dalszej zwyżki. Cofnięcie się byłoby niedobrym sygnałem dla byków. Poniedziałkowe zatrzymanie trwającej od kilku dni zwyżki należy traktować z jednej strony jako naturalny przystanek. Z drugiej działa bliskość poziomów, które mogą być przeszkodą w kontynuacji marszu w górę. Jeśli zostałyby pokonane, sytuacja stałaby się bardzo ciekawa.

Comments are closed.