KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Vantage Development

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny dewelopera Vantage Development w związku z ofertą publiczną akcji serii B i E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D i E – poinformowała we wtorek Komisja.

Comments are closed.