Magia lokat

Dzięki posiadaniu pieniądza możemy stale odczuwać skutki jego określonej wartości. Posiadając go możemy nim obracać, wymieniać na inne dobra, pożyczać go innym, a takżę pożyczać go od kogoś w formie kredytu, pożyczki czy też innego zadłużenia.

Niestety w zależności od czasu, w którym go posiadamy i w którym możemy nim dysponować jego wartość ulega często znacznym zmianom. Dlatego wartość pieniadzy, które posiadamy dzisiaj będzie różnić się od tej za rok, pięć czy dziesięc lat. Związane jest to między innymi z pewnymi czynnikami, które wpływają na stan naszej gospodarki, a tym samym na nasze finanse.

Comments are closed.