Marka S.A. planuje emisję obligacji i debiut na Catalyst

Notowana na NewConnect firma pożyczkowa zdecydowała o pozyskaniu środków finansowych na dalszy rozwój działalności. Spółka z Białegostoku wyemituje obligacje korporacyjne o wartości do 15 mln zł i wprowadzi je do obrotu na Catalyst.
18 stycznia 2012 roku Rada Nadzorcza spółki Marka S.A. wyraziła zgodę na emisję obligacji serii A. Pozyskany w ten sposób kapitał ma pomóc w dalszym rozwoju terytorialnym Spółki.

Comments are closed.