Nowe autocasco w Generali

Towarzystwo ubezpieczeniowe Generali poszerzyło swoją ofertę o nową polisę autocasco, któremu podlegać mogą zarówno pojazdy mechaniczne jak i naczepy oraz przyczepy, łącznie z bagażami osób poruszających się nimi oraz dodatkowym wyposażeniem. Zakres ochrony ubezpieczeniowej należy do kategorii „all risk” czyli najszerszej z istniejących. Oznacza to, że obejmuje ona wszystkie ryzyka za wyjątkiem tych sytuacji, które znajdują się na liście wyłączeń. W podstawowym zakresie ochrony nowe autocasco chroni również do kwoty 1 tys. zł wyposażenie dodatkowe samochodu. Innymi słowy jeśli ta kwota jest dla kierowcy wystarczająca nie musi płacić dodatkowej składki z tego tytułu.

Ubezpieczenia AC

Odnowione ubezpieczenie AC nie zawiera również franszyzy integralnej, która polega na ustaleniu granicy wartości szkody poniżej, której ubezpieczyciel nie ponosi za nią odpowiedzialności. Tak więc umożliwia to likwidowanie w ramach AC również małych szkód.
Jak więc widać sama opcja standardowa jest bogatsza niż w przypadku polis autocasco u wielu innych ubezpieczycieli. Ale to nie wszystko dochodzą bowiem jeszcze opcje dodatkowe, które klient może posiadać za dodatkową składką.
Pierwszą bardzo praktyczną opcją jest nieredukowanie sumy ubezpieczenia. Innymi słowy nawet w przypadku wypłaty odszkodowań suma polisy nie jest pomniejszana o wypłacone kwoty. Dzięki temu nie trzeba pamiętać o doubezpieczaniu auta za każdym razem gdy zdarzy się jakaś większa szkoda. Druga opcja to stała suma ubezpieczenia. Jeśli kierowca zdecyduje się na nią, niezależnie od tego, w którym momencie okresu trwania polisy straci on swoje auto, Generali wypłaci mu odszkodowanie będące odpowiednikiem wartości auta ustalonej przy spisywaniu umowy. Tak więc kwota świadczenia nie będzie pomniejszana o stopień zużycia pojazdu. Dzięki czemu wystarczy ona na zakup podobnego samochodu.
Nową opcją, której dotychczas nie było na polskim rynku ubezpieczeniowym to 110 % kwoty polisy. Dotyczy ona sytuacji, w której pojazd zostanie stracony. W takiej sytuacji Generali, klientom, którzy wykupili tą opcję wypłaca nie tylko odszkodowanie za samochód ale również dodatkowo 10 % sumy ubezpieczenia. Opcja ta jest dostępna dla posiadaczy nowych aut w pierwszym roku ich użytkowania.

Comments are closed.