Odmowa wyplaty odzszkodowania z OC sprawcy wypadku

Mam problem, TU odmówiło mi wypłaty odszkodowania z OC sprawcy który zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia, gdyż jak twierdzi TU wskazany przeze mnie sprawca nie potrafi wskazać bezpośredniej przyczyny na przeciwległy pas ruchu, w notatce policyjnej jest że zasłabł, TU argumentuje że zasłabł lub zasnął, a sytuacja taka przytrafiła mu się po raz pierwszy , TU argumentuje odmowę wypłaty odszkodowania tym że wobec sprawcy wystosowano wniosek o badania lekarskie. W tym miejscu pragniemy wyjaśnić że na dzień dzisiejszy sprawca badań nie zakończył, a czynności wyjaśniające nadal są prowadzone przez KPP w XXX.

W zaistniałej sytuacji nie można postawić kierującemu(sprawcy) zarzutu winy i spowodowania wypadku, a tym samym obowiązku odszkodowawczego naszego towarzystwa. Utrata przytomności kierującego pojazdem była wywołana nie dającym się przewidzieć niezawinionym stanem chorobowym, gdyż kierujący samochodem ubezpieczonym w TU neguje, aby wcześniej się leczył na choroby charakteryzujące się nagłą utratą przytomności.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę, że do wypadku doszło przyczyn nie zależnych od naszego ubezpieczającego ( o czym mówi treść art, 425 k.c ) TU nie przyjmuje odpowiedzialności za szkodę.

Jeżeli nie zgadzam się ze stanowiskiem TU mogę dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

I teraz pytanie czy warto jeszcze z nimi rozmawiać wobec powyższej odmowy, czy dać sobie spokój i skierować sprawę od razu do sądu ?

Comments are closed.