Pol-Aqua przeciągnie wykonanie trasy Mostu Północnego

Pol-Aqua, jako lider konsorcjum, podpisała aneks nr 9 do umowy na „Budowę Trasy Mostu Północnego” w Warszawie, który przedłuża termin wykonania robót do 30 czerwca 2012 roku – poinformowała spółka w komunikacie.

Comments are closed.