Popyt na małe spółki

Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a uwaga kupujących koncentrowała się na akcjach małych spółek, których indeks wyznaczył nowe, średnioterminowe maksimum. Z technicznego punktu widzenia nastąpiła dalsza poprawa, bowiem pokonany wcześniejszy szczyt jak również domknięta została luka bessy na 1041.

Comments are closed.