Pragma Inkaso pozyskała 528 mln zł wierzytelności

W IV kwartale 2011 roku Grupa Pragma Inkaso pozyskała wierzytelności o wartości 144 mln zł. Odnotowany wynik jest aż o 83 proc. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W całym 2011 roku Grupa zakontraktowała wierzytelności za 528 mln zł.

Comments are closed.