Rada Dyrektorów odpowiada na sojusz

CEDC informuje niniejszym, że Rada Dyrektorów Spółki odpowiedziała dzisiaj na list z dnia 1 lutego 2012 r. od pana R.V. Tariko z Russian Standard Corporation który został złożony w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd jako Załącznik 99.4 (ang. „Exhibit 99.4”) do Formularza 13D/A (ang. Schedule 13D) w dniu 2 lutego 2012 r., w którym zawarta była propozycja „strategicznego sojuszu”,

Comments are closed.