Re: Chciał zerwać umowę z Cyfrą, ale nie miał kar

cóż w takim przypadku dokonałbym wypowiedzenia umowy ze względu na to, że operator nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. nalezy napisać wypowiedzenie (wystarczy nawet odręcznie) i przesłać listem poleconym/ za potwierdzeniem odbioru na adres dostawcy wskazać powód (brak zamówionej usługi) odczekać okres wypowiedzenia (z reguły 1 okres rozliczeniowy) i poszukać sobie nowego operatora

Comments are closed.