Re: Fundusze inwestycyjne

Przede wszystkim należy inwestować aktywnie w fundusze inwestycyjne. W przypadku aktywnego inwestowania w fundusze inwestycyjne bardzo pomocne są fundusze parasolowe – konwersja jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami nie wiąże się z tak wysokimi opłatami, jak podczas zamiany jednostek pomiędzy odrębnymi funduszami inwestycyjnymi, szczególnie jeśli należą do różnych TFI. Ponadto, w przypadku przenoszenia środków pomiędzy różnymi subfunduszami tego samego funduszu parasolowego prowadzonego przez dane TFI nie zachodzi konieczność odprowadzania 19-procentowego podatku Belki. Za www.tfi.net.pl/jak-inwestowac-w-fundusze-inwestycyjne

Comments are closed.