Re: Odmowa wyplaty odzszkodowania z OC sprawcy wy

Jednym słowem… wystarczy powiedzieć że się zasłabło i unikamy wszelkiej odpowiedzialności, i można taranować samochody ,,czołgiem”

art. 425

§ 1. Osoba, która z jakichkolwiek powodów znajduje się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, nie jest odpowiedzialna za szkodę w tym stanie wyrządzoną.

§ 2. Jednakże kto uległ zakłóceniu czynności psychicznych wskutek użycia napojów odurzających albo innych podobnych środków, ten obowiązany jest do naprawienia szkody, chyba że stan zakłócenia został wywołany bez jego winy.

Comments are closed.