Re: Odmowa wyplaty odzszkodowania z OC sprawcy wy

Cytujesz paragrafy z kodeksu cywilnego KPC . Lecz to nie dotyczy sytuacji którą przedstawiłeś ! To nie sprawca jest zobowiazany do naprawy szkody ,lecz Ubezpieczyciel – a to zasadnicza róznica.

Comments are closed.