Re: Pytanie do programu pit

Może wpisać 0? Ten wymóg jest potrzebny aby potwirdzić tożsamość osoby nie posiadającej podpisu elektronicznego.

Comments are closed.