Runicom pozyskał 2,8 mln zł na nowe inwestycje

Notowana na NewConnect spółka inwestycyjna Runicom zamknęła emisję obligacji zamiennych na akcje, pozyskując 2,8 mln zł. W przeprowadzonym przy udziale Runicom Corporate Finance procesie, nabywców znalazły wszystkie papiery spółki oferowane w ramach emisji.

Comments are closed.