Skuteczne negocjacje "Polic"

Zakłady Chemiczne „Police” S.A. podpisały 13 lutego 2012 r. aneks do umowy kredytu z PKO BP SA. Na jego mocy do 30 września 2014 roku wydłużony został okres wykorzystania limitu kredytu, a także obniżona została marża banku. Nowe warunki spłaty kredytu to wynik znacznej poprawy kondycji finansowej zakładów.

Comments are closed.