Tag Archive for Netto

Comarch ma umowę z Tauron Dystrybucja za 78,89 mln zł netto

Konsorcjum, którego liderem jest Comarch (GPW:CMR), podpisało z Tauron Dystrybucja umowę. Za 78,89 mln zł netto konsorcjum zapewni dostawę, wdrożenie i serwis systemu informatycznego do Zarządzania Majątkiem Sieciowym spółki elektroenergetycznej.

Udany rok dla Global Trade

Notowana na rynku NewConnect spółka Global Trade S.A. opublikowała raport roczny za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011. Spółka zakończyła rok 2011 zyskiem netto w wysokości 0,65 mln zł, co daje wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 50%. Przychody netto ze sprzedaży za raportowany okres ukształtowały się na poziomie 9,2 mln zł i były o 35% wyższe od wyników roku poprzedniego.

Murapol prognozuje 34 mln zł zysku

Murapol, który na początku lipca przeprowadzi ofertę publiczną, prognozuje w tym roku zysk netto na poziomie 34 mln zł, 52 mln zł EBIT przy skonsolidowanych przychodach na poziomie 192 mln zł – podała spółka w komunikacie prasowym.

Zarząd Work Service S.A. rekomenduje wypłatę dywidendy

Zarząd Work Service S.A. przedstawi na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki rekomendację przeznaczenia na dywidendę za rok 2011 r. kwoty 5 000 000 zł, co daje 0,10 zł na jedną akcję. W całym 2011 roku Grupa Kapitałowa Work Service wypracowała zysk netto na poziomie 22,29 mln złotych.

Quantum Software wypłaci 0,35 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Quantum Software zdecydowali o wypłacie 0,35 zł dywidendy na akcję z zysku netto wypracowanego przez spółkę w 2011 r. – podała spółka w komunikacie.

Wzrost zysków Uboat Line w I kwartale 2012 roku

O ponad 100 proc., w porównaniu z I kw. 2011 roku, wzrósł zysk netto notowanej na rynku NewConnect spółki Uboat Line S.A. Firma w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku wygenerowała zysk netto w wysokości 2871 zł. Natomiast jej przychody wyniosły 1837228 zł. Kolejne kwartały przyniosą dalszy wzrost zysków Uboat Line S.A., które zostaną powiększone m.in. o wpływy z branży turystycznej.

Grupa Netii miała 9,8 mln zł straty netto

Grupa Netii zanotowała w pierwszym kwartale 2012 roku 9,8 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 23,04 mln zł straty rok wcześniej. Analitycy oczekiwali zysku netto w I kw. 2012 roku średnio 6,6 mln zł.

Korzystny pierwszy kwartał 2012

W I kwartale 2012 roku Polska Miedź osiągnęła zysk netto w wysokości 1,4 mld zł. Stanowi to prawie 37 proc. zysku zakładanego na cały 2012 rok, który zgodnie z przyjętym budżetem ma wynieść 3,8 mld zł. W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku sfinalizowano kilka bardzo istotnych umów związanych z rozwojem i przyszłością KGHM zarówno w kraju, jak i za granicą.

Zysk PZU poniżej oczekiwań

Zysk netto grupy PZU w pierwszym kwartale 2012 roku wzrósł do 822,3 mln zł z 791,8 mln zł rok wcześniej – podała spółka w komunikacie. Zysk PZU okazał się 5 proc. słabszy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 866,9 mln zł.

Wyniki KGHM zgodny z konsensusem

– Jednostkowy zysk netto KGHM w pierwszym kwartale 2012 roku spadł do 1,405 mld zł z 1,958 mld zł w pierwszym kwartale 2011 roku i był zgodny z konsensusem na poziomie 1,391 mld zł.

Pelion zapowiada optymalizację kosztów

W I kwartale 2012 r. Pelion zanotował 5,1 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 17 mln zł rok wcześniej. Wynik okazał się gorszy od oczekiwanego przez analityków zysku netto na poziomie 10,3 mln zł. Grupa zapowiada optymalizację kosztów, w tym redukcję zatrudnienia.

Pelion zapowiada optymalizację kosztów

W I kwartale 2012 r. Pelion zanotował 5,1 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 17 mln zł rok wcześniej. Wynik okazał się gorszy od oczekiwanego przez analityków zysku netto na poziomie 10,3 mln zł. Grupa zapowiada optymalizację kosztów, w tym redukcję zatrudnienia.

Pelion zapowiada optymalizację kosztów

W I kwartale 2012 r. Pelion zanotował 5,1 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 17 mln zł rok wcześniej. Wynik okazał się gorszy od oczekiwanego przez analityków zysku netto na poziomie 10,3 mln zł. Grupa zapowiada optymalizację kosztów, w tym redukcję zatrudnienia.

Zysk Enei wyniósł 249,1 mln zł

Zysk netto grupy Enea, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w pierwszym kwartale 2012 roku 249,1 mln zł – podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 236,3 mln zł.

Zysk Enei wyniósł 249,1 mln zł

Zysk netto grupy Enea, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w pierwszym kwartale 2012 roku 249,1 mln zł – podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 236,3 mln zł.

Zysk Enei wyniósł 249,1 mln zł

Zysk netto grupy Enea, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w pierwszym kwartale 2012 roku 249,1 mln zł – podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 236,3 mln zł.

Zysk netto Asseco Poland w I kwartale 2012 wyniósł 104,5 mln zł

Przychody Grupy Neuca spadły w I kw. o 18 proc. rdr do 1,46 mld zł

Przychody Grupy Neuca spadły w I kw. 2012 roku o 18 proc. do 1,459 mld zł z 1,77 mld zł, a zysk netto wzrósł o 31 proc. do 20,1 mln zł z 15,4 mln zł – podała spółka w raporcie kwartalnym. Neuca podtrzymuje osiągnięcie w 2012 roku prognozowanych 60 mln zł zysku netto.