Wealth Bay buduje w Łodzi

Wealth Bay (NewConnect: WBY) zapowiada zmianę głównego źródła przychodów. Kluczowym obszarem działalności spółki będzie rynek nieruchomości komercyjnych. Spółka planuje także emisję akcji serii D.

Comments are closed.