Wzmocnienie pozycji Talanxu nie wpłynie znacząco na działalność PZU

– Analitycy oceniają, że przejęcie przez Talanx 100 proc. udziałów w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta nie wpłynie znacząco na działalność PZU, między innymi ze względu na różnice w modelach biznesowych obu spółek.

Comments are closed.