Zbieranie sił

Nastroje przed sesją pokazywały chęć pewnego ruchu korekcyjnego po ostatnich wzrostach. Dane z Niemiec o 9:30 – PMI dla przemysłu 48,7 pkt. Oczek. 47,3 pkt. wyciągnęły go na chwilę nad kreskę.

Comments are closed.