Związkowcy z KGHM wprowadzili pogotowie strajkowe

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” w KGHM wprowadziła w piątek w swoich strukturach pogotowie strajkowe. Związkowcy sprzeciwiają się formie podatku od kopalin, który proponuje Ministerstwo Finansów w przyjętym we wtorek przez rząd projekcie ustawy.

Comments are closed.